Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

(@) ALIAS SMS je reťazec  siedmych znakov, zložený z kombinácie veľkých písmen a číslic, ktorý slúži ako anonymný identifikátor mobilného čísla konkrétneho užívateľa. Pre lepšiu a ľahšiu identifikáciu, že sa jedná o Alias mobilného čísla, odporúčame pred samotným 7-znakovým reťazcom použiť špeciálnu predponu (@).

Príklad:  (@)XX001YY = Alias konkrétneho mobilného čísla, schopného prijať SMS.

 

Ako môžem využiť (@)  ALIAS SMS ?

  1. Odoslanie anonymnej správy na mobilné číslo (obmedzenie 2x / mesiac)
  2. Odoslanie anonymnej správy inému užívateľovi ak poznám jeho (@) Alias. (bez obmedzenia)
  3. Uvedenie kontaktu napr. v inzeráte (krátkodobo), bez uvedenia môjho mobilného čísla.
  4. Bežná komunikácia v rámci zoznamovania partnerov, pri počiatočnej ochrane súkromia. Jednotlivé správy nie sú archivované, čo zvyšuje bezpečnosť súkromia.